ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ ร่วมแสดงความยินดีหลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือ ปปร. (Advanced Certificate Course in Politics and Govemance in Democratic Systems for Executives) สถาบันพระปกเกล้า

ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วมอาวุโส (Senior Partner) บริษัท วินตัน แอสโซสิเอซ จำกัด (Winton Associates Ltd., UK Co Advisor) จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินที่ผลักดันบริษัทไทยในต่างประเทศขนาดกลางและ SME กว่า 5 บริษัทเป็นครั้งแรกในปี 2562 เพื่อการระดมทุน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่นานาชาติ AIM-LSE หรือ ตลาดทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange), ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (Internaltional Stock Exchange)ที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 7 เกินกว่า USD 3,500 Bilion และเก่าแก่ที่สุดของโลก รวมถึงตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Stock Exchange, SGX) ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์นานาชาติที่มีขนาดใหญ่ประมาณอันดับ 20 ของโลกซึ่งมีขนาดพอๆกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง หรือ ปปร.รุ่นที่ 22 ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ทั้งนี้ ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการบริหารและจัดการระดมทุนระหว่างประเทศ หรือ วาณิชชนกิจทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลกในต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์, ฮ่องกง, ออสเตรเลีย, อังกฤษ และอเมริกา สำเร็จการศึกษา “ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า, B.Eng.),ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรุงเทพมหานคร, ปริญญาโทด้านการเงิน (MARes.Finance),และปริญญาเอกด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ (PhD.Economics&Finance) จากมหาวิทยาลัยกรินิช (University of Greenwich), ลอนดอน,ประเทศอังกฤษ” โดยมีประสบการณ์การทำงานกว่าสองทศวรรษใน ธุรกิจการเงินการลงทุนของกองทุนนานาชาติที่ร่วมลงทุนในส่วนทุน (International Private Equity), บริษัทส่วนผู้ถือหุ้น (Holding Enterprise), และ การบริหารจัดการกองทุนระหว่างประเทศ (International Fund Management) เพื่อการลงทุนในหลายภาคธุรกิจ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การสื่อสาร, ข้อมูลและเทคโนโลยี, การแพทย์เพื่อบริการบุคคล , การเกษตรชีวภาพ ฯลฯ ในสำนักงาน London, United Kingdom(UK) ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ  ใน Strategic & Advisory Board , Silverlake Associates Ltd., รองประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร , Matrix Group International & Matrix KRTD Ltd., ผู้อำนวยการส่วนวิจัย ในสำนักงานสิงค์โปร , ฮ่องกง และเกาหลีใต้ ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท Man Associates & CTT Ltd., รองกรรมการผู้อำนวยการ CT Brands (Delaware) LLc.& KTW Medical itd., และในสำนักงาน United States (U.S.) ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส Bain Partners & TCG Ltd. นอกจากนี้เป็น สมาชิกสามัญใน สมาคม The Royal Econnomic Society (British), London, UK และสมาคม The Asian Finance Association มีผลงานวิจัยและวิชาการทางด้านการเงินที่ตีพิมพ์ในวารสาร ทางการเงินระดับโลกและนานาชาติ ได้แก่ Journal Of Mathematical Finance ; SciRes, Journal of China Finance Review international (CFRI) ; regaring main research topics of “Implied Idiosyncratic Volatility” , “Global Financial crises” and “stock Return Predictability” , etc.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *