ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI-UTC) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถการบิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI-UTC) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถการบิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรรับรองการปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตาแบบปีกหมุน/Romote Pilot Visual Line of Sight Certificate : RVC (Multi-Rotor)  รุ่นที่ 2 – 6 จำนวนทั้งสิ้น 58 คน

โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ/ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ คณะผู้บริหาร สทป. และครูการบิน ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์การบินที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ณ ห้องราชเสนีย์พิทักษ์ ชั้น 10 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

การฝึกอบรมหลักสูตรรับรองการปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุนนี้ ผู้ฝึกอบรมได้ผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 10 ชั่วโมง และภาค Flight Simulator จำนวน 2 ชั่วโมงบิน ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ DTI-UTC ชั้น 6 และฝึกภาคอากาศ จำนวน 5 ชั่วโมงบิน ณ สนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *