ซีพีแรม – เครือเจริญโภคภัณฑ์ ลุยปลูกต้นไม้ยืนต้นเพิ่มต่อเนื่อง เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย เพื่อโลกยั่งยืน

นางสาวชัญญรัช พีราวัชร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส   พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้กับแนวคิด “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ในพื้นที่โรงเรียนวัดปางเติม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด , อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และกองทัพเรือ ในการร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  , นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และพลเรือโท จักรกฤช มะลิขาว เจ้ากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ  ร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย

    สำการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวนี้ สอดคล้องแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร ภายใต้โครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย เสริมสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ สร้างแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อปัญหาก๊าซเรือนกระจกของโลก ซึ่งเป็นเป้าหมายขององค์กรที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดวิกฤตโลกร้อน พร้อมตอบสนองนโยบายเครือฯ มุ่งสู่เป้าหมายองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 อันเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญญาสิ่งแวดล้อมและลดวิกฤตโลกร้อน เนื่องจากปัจจุบันปัญหาสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง อันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยมีพันธะสัญญาในการลดก๊าซเรือนกระจกตามเจตจำนงที่แสดงต่ออนุสัญญา UNFCCC ในการลดก๊าซเรือนกระจก 20 – 25% ภายในปี 2573 อีกทั้งดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์ โลก” ซึ่งเป็นการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ เป็นการปลูกต้นไม้ยืนต้น อาทิ ต้นประดู่ ต้นสัก ต้นยางนา ต้นพยูง และต้นมะค่าโมง ในพื้นที่โรงเรียนวัดปางเติม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งส่งมอบกล้าไม้ให้กับคนในชุมชนเพื่อนำไปปลูกในบริเวณบ้านและมีส่วนร่วมในการสร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *