พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบโล่ให้กับ นางสมสง่า บุญนอก นักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์โลก 2022 ณ ประเทศฟินแลนด์ พร้อมยกย่องเป็นต้นแบบของผู้สูงอายุที่สูงวัยอย่างมีคุณค่า

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบโล่ให้กับ นางสมสง่า บุญนอก เป็นคุณครูเกษียณอายุราชการจากโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีอายุ 68 ปี เป็นนักกีฬาผู้สูงอายุที่คว้าเหรียญทองเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ให้กับทีมกรีฑาสูงอายุไทย จากการแข่งกระโดดไกลหญิง และถือเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์โลก 2022 ณ ประเทศฟินแลนด์ พร้อมยกย่องเป็นต้นแบของผู้สูงอายุที่สูงวัยอย่างมีคุณค่า

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ มีนโยบายในการส่งเสริมให้ประชากรทุกช่วงวัย มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการนี้ นางสมสง่า บุญนอก ถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบในการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณค่า ทั้งทางด้านร่างกาย และด้านจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกาย โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัย ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันการเกิดโรค และลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษาในระยะยาว และยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งในวันนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุจึงได้มอบโล่ให้กับ นางสมสง่า บุญนอก พร้อมยกย่องเป็นต้นแบบของผู้สูงอายุที่สูงวัยอย่างมีคุณค่า

กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงขอเชิญชวนให้คนทุกวัยร่วมตระหนักและมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จะเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *