พช.บ้านค่าย น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัย COVID-19 (รอบ 2 ต่อเนื่อง)

ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พช. แปลง ผู้ใหญ่เสน่ห์ จันทร หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอบ้านค่าย นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านค่าย และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัย COVID-19 (รอบ 2 ต่อเนื่อง) โดยการปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัว เช่น มะม่วง ตะขบ ผักบุ้ง มะเขือ พริก ฟ้าทะลายโจร ฯลฯเพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและยา เป็นศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน อีกทั้งเพื่อป้องกันและบรรเทาการแพร่ระบาด COVID-19 รวมทั้งจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อเป็นต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา พช.” ในการนี้ นางสาวจุฑามาศ ปลาดศรี พัฒนาการอำเภอบ้านค่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

#วันดินโลก
#worldsoiday
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#soilswherefoodbegins

✨เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

✨ Change for Good 🌟

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *