ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส และ ซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิสพร้อมเปิดบริการภายใต้แนวคิด “บ้านที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้สูงวัย และครอบครัวยุคใหม่”

ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานก่อนและหลังเกษียณกลุ่มลูกค้าวัย 50+ ที่ต้องการคนดูแลเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน และสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง และกลุ่มคนที่มีภาวะพึ่งพิ่ง สามารถตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในด้านการป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ ให้การดูแลผู้สูงอายุ โดยมีอาคารที่ให้บริการสำหรับกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาลในทุกช่วงวัย ดูแลโดยทีมแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลวิมุต ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส และ ซีเนร่า วิมุต เฮลท์ ด้วยไทยการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส และ ซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เล่งเห็นความสำคัญและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่อยู่โดยลำพัง ครอบครัวที่ต้องการที่พักพร้อมคนช่วยดูแลสุขภาพ พร้อมด้วยกิจกรรมประจำวัน ที่พักสำหรับการพักฟื้น กายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย มีพื้นที่สีเขียวกว่า 60% ของพื้นที่โครงการ  ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 10 ไร่ บริเวณศูนย์การค้า แจส กรีน วิลเลจ คู้บอน

“เรามุ่งมั่นเป็นหนึ่งในทางเลือกอันดับต้นๆ สำหรับกลุ่มผู้สูงวัยและครอบครัว เราสามารถนำเสนอประสบการณ์การเข้าพักได้ตามไลฟ์สไตล์ของผู้พักอาศัย ทำกิจกรรมที่ชอบและมีสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันได้ในโครงการ อยู่ในสังคมวัยเดียวกัน,สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ไม่เหงา ลูกหลานมาเยี่ยมได้สะดวก และชีวิตสะดวกสบายภายในศูนย์การค้าแจส กรีน วิลเลจ คู้บอน ที่อยู่บริเวณเดียวกันให้ในทุกๆวันที่ซีเนร่าเป็นเหมือนรางวัลของชีวิต”  สุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส กล่าว  

บริษัทซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส ตั้งขึ้นจากการที่เราใส่ใจให้ความสำคัญในกลุ่มชุมชน ครอบคลุมทุกเจนเนอเรชั่น ทั้งกลุ่มคนวัยทำงาน กลุ่มครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นในการดูแลด้านสุขภาพ ในปัจจุบันด้วยการดำเนินชีวิต ภาระหน้าที่รับผิดชอบต่างกัน การดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านเพียงลำพังจึงมีความสำคัญและเพื่อลดภาระและแบ่งเบาการดูแล ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากเกิดภาวการณ์เจ็บป่วย หรือต้องการคนดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ ความจำเป็นในการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีกรณีฉุกเฉินโดยบุคลาการทางการแพทย์เป็นสิ่งจำเป็น การร่วมมือทางธุรกิจกับโรงพยาบาลวิมุตจึงเกิดขึ้น และต่อยอดครอบคลุมไปจนถึงผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงทุกช่วงวัย มีคลินิกอายุรกรรม คลินิกการภาพบำบัด รองรับการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยรอบ และยังสามารถรองรับการฉีดวัคซีนโรคต่างๆ ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงสามารถใช้เป็นทางเลือกแทนการไปใช้บริการที่โรงพยาบาลได้

“โรงพยาบาลวิมุต ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ และสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดี เติมต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความสุข และพร้อมสร้างชุมชนที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น  โรงพยาบาลวิมุตจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างพันธกิจดังกล่าว โดยเฉพาะการดูแลด้านสุขภาพอนามัยภายในชุมชน ต้องการให้การดูแลตั้งแต่ระยะก่อนเจ็บป่วยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเมื่อเจ็บป่วยก็สามารถดูแลได้อย่างครบวงจร และช่วยลดความกังวลในครอบครัว ในการให้บริการดูแลคนในครอบครัวที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมถึงดูแลฟื้นฟูสุขภาพ การทำงานร่วมกันของสององค์กรคือโรงพยาบาลวิมุต และซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จึงเป็นการเติมเต็มทางธุรกิจ โดยการผนวกการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมพ่วงกับการออกแบบไลฟ์สไตล์ที่ชอบ ลดความกังวลของคนในครอบครัว และให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตวัยเกษียณได้แบบมีคุณภาพ และมีความสุข” นพ. สมศักดิ์ อรรฆศิลป์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลวิมุต กล่าว

ภายในโครงการยังมีอาคาร Day Care ที่เป็นพื้นที่สำหรับแพทย์ทางเลือก เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อ จาก Vasu Pain Clinic ที่เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย และสถานที่ทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ  เช่น ห้องออกกำลังกายที่ใช้เครื่องออกกำลังกายชั้นนำระดับโลก เทคโนยิม (Technogym) ที่เหมาะสำหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย สามารถเก็บข้อมูลผ่าน Smart Watch ได้หลากหลายแบรนด์ เพื่อใช้ในการวางแผนดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องกับนักกายภาพ นอกจากนี้ยังมีสระสำหรับธาราบำบัด และการออกกำลังกายในน้ำ โดยสามารถเข้ามาใช้บริการระหว่างวันได้ในแบบสมาชิกรายเดือน และรายปี                                                                                         

ซีเนร่าเลาจน์ ตั้งอยู่บนชั้นสองของอาคาร Day Care ใช้สำหรับพักผ่อน และพบปะสังสรรค์ มีห้องทำเวิร์คชอป ห้องโยคะ ที่สามารถปรับเป็นกิจกรรมอื่นๆเช่น เต้นรำหรือแอโรบิก มีห้องส่วนตัวที่สามารถจัดงานเล็กๆในโอกาสต่างๆ พร้อมบริการเครื่องดื่มชา กาแฟ รวมถึงเครื่องดื่มอื่นๆ  และมีพนักงานที่ช่วยดูแลช่วยจัดการชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ (Lady S) นอกเหนือจากการมีผู้ดูแลด้านสุขภาพ (Caregiver)

โครงการซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส คู้บอนอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เจเอเอส แอทเซ็ท จำกัด มหาชน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 400 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคารพักอาศัยแบบเนอร์สซิ่ง โฮม 2 อาคาร และอาคารสำหรับแพทย์ทางเลือกและกิจกรรม  อาคารซีเนร่า มีห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์จำนวน 49 ห้อง เริ่มต้นที่ขนาด 33 ตรม. และใหญ่สุด80 ตรม.  โดยให้บริการแบบเช่าระยะสั้นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะยาวแบบรายปี เน้นกลุ่มผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่ดูแลตัวเองได้ หรือต้องการความช่วยเหลือบ้าง แต่ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดำรงชีวิตประจำวัน  อาคารซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส รองรับผู้ป่วยได้ 78 เตียง มีทั้งแบบห้องเดี่ยว และห้องรวม 6 คนแยกชายหญิง พร้อมคลินิกอายุรกรรมที่มีแพทย์จากโรงพยาบาลวิมุตออกตรวจรักษาทุกวัน มีพยาบาลประจำโครงการตลอด 24 ชั่วโมง

ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่เตรียมตัวเกษียณ โดยมีคนดูแลด้านสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวก เนื่องจากอยู่ภายในโครงการศูนย์การค้าชุมชน ออกแบบชีวิตหลังเกษียณของตัวเองให้ได้ใช้เวลาอย่างมีค่า ทำในสิ่งที่ชอบ หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ที่สำคัญอุ่นใจกับการเข้าถึงความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ซีเนร่า เวลเนส วางแผนเปิดให้บริการโครงการใหม่ปลายปี 2566 นี้ ภายในโครงการแจส กรีน วิลเลจ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *