จ.ชลบุรีเชิญร่วมประกวดวาดภาพ“เล่าเรื่องบางเสร่ จากวันวาน สืบสานอย่างยั่งยืน”

กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดชลบุรีจัดประกวดวาดภาพในหัวข้อ“เล่าเรื่องบางเสร่ จากวันวาน สืบสานอย่างยั่งยืน” รุ่นเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่ “เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมการประกวดวาดภาพในหัวข้อ“เล่าเรื่องบางเสร่ จากวันวาน สืบสานอย่างยั่งยืน” รุ่นเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 สิงหาคม 2561 พร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โทร 038 276407 ต่อ 12 หรือFacebook Fanpage : ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนประมงพื้นบ้านหมู่ 4 ตำบลบางเสร่ – ตลาดดีวิถีชุมชน

กิจกรรมการประกวดวาดภาพ

๑. หัวข้อการประกวด  “เล่าเรื่องบางเสร่ จากวันวาน สืบสานอย่างยั่งยืน”

๒. ระดับการประกวด   เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

๓. การรับสมัคร    รับสมัครผ่านสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี

๔. กติกาการวาดภาพ

 • ให้ผู้เข้าร่วมการประกวด จินตนาการและวาดภาพระบายสีในหัวข้อดังกล่าวลงในกระดาษอาร์ต ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด A๓ โดยผู้เข้าร่วมประกวด สามารถใช้สีและเทคนิคประเภทงานจิตรกรรมในประเภทสีโปสเตอร์ พร้อมคำบรรยายแนวคิดของภาพวาดประมาณ ๒ – ๓ บรรทัด
 • ภาพที่วาดในการประกวดจะต้องสื่อถึงหัวข้อการประกวด“เล่าเรื่องบางเสร่ จากวันวาน สืบสานอย่างยั่งยืน”
 • ผลงานที่วาดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าประกวดเท่านั้น มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที
 • กระดาษในการวาดภาพ รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประกวดวาดภาพ อาทิ ดินสอ ยางลบ ปากกา สี กระดาษวาดวาดขนาด A๓ ทางผู้จัดเตรียมงานจะเป็นผู้จัดเตรียมให้
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัครผ่านช่องทางการรับสมัคร ให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม

๕. เกณฑ์การตัดสิน

๑. ความคิดสร้างสรรค์   ๒๐  คะแนน

 • ออกแบบภาพมีความแปลกใหม่
 • ผลงานออกแบบสีของภาพ เด่น แปลก ไม่เลียนแบบผู้อื่น

๒. ความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาที่กำหนด ๒๐  คะแนน

 • เนื้อหาสาระของภาพ มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง

๓. การจัดองค์ประกอบของภาพ  ๒๐ คะแนน

 • สมดุล (Balance) คือการจัดวางลักษณะของภาพให้เกิดความพอดีหรือสมดุลกัน
 • รูปร่าง ( Shape) และรูปทรง (Form) ประกอบด้วยความกว้าง ความยาว และความหนามีลักษณะเป็น ๓ มิติ
 • เอกภาพ (Unit) คือการจัดกลุ่มเนื้อหาเรื่องราว ไม่กระจัดกระจาย
 • ความกลมกลืน และความขัดแย้ง เกี่ยวกับสี รูปร่าง รูปทรง เส้น

๔. การให้สีสัน    ๒๐   คะแนน

 • สีของภาพแสดงแสงเงาที่กลมกลืนและเด่นชัด
 • ความกลมกลืน และความขัดแย้ง เกี่ยวกับสี รูปร่าง รูปทรง เส้น

๕. ความประณีต ความสวยงาม และความสมบูรณ์ของภาพโดยรวม ๒๐  คะแนน

รวมทั้งหมด        ๑๐๐   คะแนน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *